Cicer - swim assistent

7. Semester, Bachelor

Biogas-Analyse

3. Semester, Prototyping / Redesign

Brewce

4. Semester, UX in Anwendung 1

dolly

3. Semester, Prototyping / Redesign

flex. cable cutter

3. Semester, Einführung Schwerpunkte

Kivi

2. Semester, Mobile Medien

Boot

3. Semester, Prototyping / Redesign

LEO

1. Semester, Technisches Grundlagenprojekt

Vasaxu

1. Semester, Technisches Grundlagenprojekt

sWeather

3. Semester, Prototyping / Redesign

Tinker Bricks

3. Semester, Prototyping / Redesign

Pin-Kick

1. Semester, Technisches Grundlagenprojekt

Robotarm

3. Semester, User Research

Boombox

1. Semester, Technisches Grundlagenprojekt

Kudda - Autonomes Boot

3. Semester, Prototyping / Redesign

PowerFlower

1. Semester, Technisches Grundlagenprojekt

Autonome Musikinstrumente

1. Semester, Technisches Grundlagenprojekt
load more...